Arktis Programförening

Föreningen för Arkitektur och Samhällsbyggnad

Vill du planera och bygga hållbara samhällen?

Samhället behöver personer med teknisk kompetens som kan designa hållbara byggnader och städer. Du förenar ny bebyggelse och ombyggnad med människor, natur och befintlig byggmiljö. Utbildningen har utformats så att du på arbetsmarknaden ska kunna förena attraktiv arkitektur med funktion och teknik.

För att huset och staden ska kunna uppfylla människors behov, önskemål och krav efterfrågas du som yrkesverksam inom allt från privata konsultföretag till kommuner och statliga myndigheter. Du kan exempelvis komma medverka i/leda planerings-, projekterings-, och produktionsprocesser i den byggda miljön.


Last edited by Informationsansvarig on 15/05/2018
Civilingenjör arkitektur