Arktis Programförening

Föreningen för Arkitektur och Samhällsbyggnad

Alumnföreläsning, Stadsplanering

Tid: 13:00-14:30

Plats: E632

Datum: 2019-02-08

Schema: Föreläsning 13:00-14:00, Fika och mingel 14:00-14:30

Hur är det egentligen att arbeta med stadsplanering? Vad gör en planarkitekt respektive trafikingenjör?
Arktis bjuder med stolthet in till en Alumnföreläsning med Anneli Jonsson(Planarkitekt) och Linn Adolfsson(Trafikingenjör). Schema-stopp är bokat för Arkitektur och Samhällsbyggnad, ni missar inga kursmoment under tiden!

Efter föreläsningen finns det utrymme för frågor och nätverkande och till det bjuds det på fika.

Eventet sponsras av instutitionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser och Luleå Stadsbyggnadsförvaltning.

OSA på Facebook


Last edited by Informationsansvarig on 26/01/2019
Evenemang, Nyheter