Arktis Programförening

Föreningen för Arkitektur och Samhällsbyggnad

I enlighet med GDPR

Protokoll och Dagordningar innehållande namn eller annan privat information har tagits bort från hemsidan. I fortsättningen kommer en punkt för godkännande av dagordningars och protokollens offentliga publicering innefattas i dagordningarna från och med 20180219. Man kan fortfarande begära ut redakterade protokoll eller andra dokument via admin@arktis.org!


Last edited by Informationsansvarig on 13/02/2019
Nyheter