Arktis Programförening

Föreningen för Arkitektur och Samhällsbyggnad

Rekrytering inför nästa årsmöte

På årsmötet i maj ålades styrelsen för 2019/20 att hålla ett extrainsatt årsmöte under September månad. Detta möte kommer att hållas på måndagen den 30/9, kallelsen kommer att finnas hos medlemmarna senast den 16/9.

Men i samband med detta och studiestarten gör vi en spurt och letar efter dig som är intresserad av att ta del av vår verksamhet! Vi söker just nu 4 styrelseledamöter med valbara ansvarsområden; Dessa områden är: Administrations-, Arbetsmarknads-, Rese- och Informationsansvarig.

Utöver styrelseposterna söker vi, som alltid, personer till våra fyra utskott! Är du intresserad finns vårat intresseformulär här, sidan har även information om styrelsens och utskottens verksamhet.


Last edited by Informationsansvarig on 08/09/2019
Nyheter