Arktis Programförening

Föreningen för Arkitektur och Samhällsbyggnad

Vill du vara med och påverka samhällets utveckling?

Högskoleexamen Samhällsbyggnad är utbildningen för dig som vill jobba som konsult, utredare eller tekniker inom miljö, samhällsplanering och infrastruktur men tycker att en civilingenjörsutbildning är för lång.

Du får viktiga kunskaper inom ämnesområden som påverkar samhällets utveckling. Fokus ligger på hur vi på bästa sätt ska utforma, bygga och förvalta våra hus, vägar, spår, broar, tunnlar och industriområden med tillhörande försörjning av vatten, energi och avlopp.


Last edited by Informationsansvarig on 15/05/2018
Samhällsbyggnad